Bildetekst:
Dette er truleg Eid kyrkje på Nordfjordeid (Informant: Marte Storegjerde).

Det står at dette "truleg" er Eid kyrkje. Eg kan bekrefte at det er Eid Kyrkje.
Fotoet må vere teke før 1915 fordi ved fornying av kyrkja i 1915 vart det vedteke å bygge sakristi i aust (til høgre på biletet) samt lagt inn elektrisk straum for lys og varme. Kyrkja vart teken i bruk att 1.søndag i advent 1915.
Vi ser skorsteinane for dei to omnane på dette fotoet, men ikkje noko sakristi. Vi ser heller ikkje dei elektriske ledningane som vart knytt opp til austveggen. (Informant Atle Vedvik).

ID: SASf-001.5777 Kommune: Eid
Distrikt: Nordfjordeid
Stad: Nordfjordeid
Motiv: Kyrkje, kyrkjebygg Årstal: før 1915

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
10.02.2018 Atle Vedvik Det står at dette "truleg" er Eid kyrkje. Eg kan bekrefte at det er Eid Kyrkje. Fotoet må vere teke før 1915 fordi ved fornying av kyrkja i 1915 vart det vedteke å bygge sakristi i aust (til høgre på biletet) samt lagt inn elektrisk straum for lys og varme. Kyrkja vart teken i bruk att 1.søndag i advent 1915. Vi ser skorsteinane for dei to omnane på dette fotoet, men ikkje noko sakristi. Vi ser heller ikkje dei elektriske ledningane som vart knytt opp til austveggen.
19.03.2015 Marte Storegjerde Dette er truleg Eid kyrkje på Nordfjordeid.