Bildetekst:

Kommentar etter publisering på Facebook, Odd Tarberg:

Bildet er teke på Hide, Gjerdsvika, i 1906. På trinnet framfor brudeparet står foreldra til brura, og mine oldeforeldre på farmorsida, Anna (Klovnings-Anna) og Elias (Klovning) Olson Brudevoll.

Kallen som sit nederst i trappa er tippoldefaren min og bestefaren til brura, Andreas K. Hide. Brudeparet er er Paula og Matias Almestad. Sølvi Stokseth Kirkholm veit sikkert meir.

(Informant Kåre Myklebust)

ID: SASf-001.5773 Kommune: Sande
Distrikt: Gjerdsvika
Stad: Hide
Motiv: Gruppe, bryllaup Årstal: 1906

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
14.05.2015 Kåre Myklebust Kommentar etter publisering på Facebook: Odd Tarberg: "Bildet er teke på Hide (Gjerdsvika) i 1906. På trinnet framfor brudeparet står foreldra til brura, og mine oldeforeldre på farmorsida, Anna (Klovnings-Anna) og Elias (Klovning) Olson Brudevoll. Kallen som sit nedert i trappa er tippoldefaren min og bestefaren til brura, Andreas K. Hide. Brudeparet er Paula og Matias Almestad... Sølvi Stokseth Kirkholm veit sikkert meir."