Bildetekst:
Dette er sikkert Britha Ristesund gift med Olrik Olaison Flatøy med borna Odd og Svanhild, gift Kalsnes. Informant Rut Ristesund.

ID: SASf-001.5619 Kommune: Sande
Distrikt: Kvamsøya
Stad: Ristesund
Motiv: Portrett, familie Årstal: 1924

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
02.12.2020 Rut Ristesund Kvamsøy, Dette er sikkert Britha Ristesund gift med Olrik OlaisonFlatøy med borna Odd og Svanhild gift Kalsnes.