Bildetekst:
Dette bildet er frå Larsnes. Det store huset er Tinghaug. Bildet er truleg teke under ei av folkeavstemmingane i 1905 (Informant: Marte Storegjerde)

ID: SASf-001.5508 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Tinghaug
Motiv: Portrett Årstal: 1905

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.03.2015 Marte Storegjerde Dette bildet er frå Larsnes. Det store huset er Tinghaug, bildet er truleg teke under ei av folkeavstemmingane i 1905.