Bildetekst:
Dette bildet er frå Molde med gamle hotell Alexandra til venstre (Informant: Marte Storegjerde). ###### Bildet kan vere teke i 1906 i samband med Kong Haakon si signingsferd frå Trondheim og sydover langs kysten.

ID: SASf-001.5501 Kommune: Molde
Distrikt: Molde
Stad: Molde
Motiv: Skip, by, hotell Årstal: 1906

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.03.2015 Marte Storegjerde Dette bildet er frå Molde med gamle hotell Alexandra til venstre.