Bildetekst:
Bilde med feil. Leikanger på Stadlandet (Informant: Marte Storegjerde).

ID: SASf-001.5473 Kommune: Selje
Distrikt: Stadlandet
Stad: Leikanger
Motiv: Landskap Tidsrom: 1905 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.03.2015 Marte Storegjerde Dette kan vere Leikanger på Stadtlandet.