Bildetekst:
Dette bildet er Larsnes ca 1905-1908. Tinghaug vart bygt i 1904. Vasstrandeigedomen er ikkje bebygd, dette skjedde i 1912. Kan ikkje sjå bygdevegen (Informant: Marte Storegjerde)

ID: SASf-001.5470 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes
Motiv: Landskap, bygningar Tidsrom: 1905 - 1908

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.03.2015 Marte Storegjerde Dette bildet er Larsnes ca 1905-1908. Tinghaug vart bygt i 1904. Vasstrandeigedomen er ikkje bebygd, dette skjedde i 1912. Kan ikkje sjå bygdevegen.