Bildetekst:
Adolf Thorseth nedst til venstre.

Bakerst fra venstre er mine oldeforeldre Bent Rasmussen Gjerde og Oline Martha Måen Gjerde. (Informant Inger-Anne Amundsen).

ID: SASf-001.5464 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Motiv: Portrett Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
01.02.2021 Inger-Anne Amundsen Bakerst fra venstre er mine oldeforeldre Bent Rasmussen Gjerde og Oline Martha Måen Gjerde.
26.02.2017 Jostein Nordvik Dette er eit utsnitt av eit gravferdsbilde teke ved Rovde kyrkje - enten nr. 6972 eller 7159, som er ganske like.