Bildetekst:

Sokneprest Kvasnes.

Han gjorde teneste i Sande frå ? til?

ID: SASf-001.5463 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes
Motiv: Portrett Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
26.10.2015 Olav Myklebust Spr. Kvasnes