Bildetekst:

Leikanger på Stadlandet med sjøbuder.
Leikanger kyrkje i bakgrunnen.

(Informant Kåre Myklebust)

ID: SASf-001.5391 Kommune: Selje
Distrikt: Stadlandet
Stad: Leikanger
Motiv: Sjøbuder, kyrkje Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
13.05.2015 Kåre Myklebust Leikanger på Stadlandet med sjøbuder. Leikanger kyrkje i bakgrunnen.