Bildetekst:
Desse fire unge damene kjenner vi ikkje namna på, men det er nok husmorskuleelevar på Eidså.
Frå 1917 og eit par tiår framover var det husmorskule og jordbruksskule på Eidså, og svært mange elevbilde er tekne ved nettopp denne trappa og inngangsdøra, som ligg i venstre enden av bustaden til jordbruksskulestyraren Peter A. Vik. (Informant Jostein Nordvik)

Husmorskulen på Eidså 1923
Desse damene er å sjå på klassebildet:SASf-001.2005
saman med b.a. Magna Lade og Sigrid Storegjerde, som gjekk der i 1923.
Informant Liv Mari Torbjørnson.

ID: SASf-001.5386 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Motiv: Husmorskulen Eidså 1923 Årstal: 1923

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.08.2023 Liv Mari Torbjørnson Husmorskulen på Eidså 1923 Desse damene er å sjå på klassebildet:SASf-001.2005 saman med b.a. Magna Lade og Sigrid Storegjerde, som gjekk der i 2023