Bildetekst:
Hovudbygningen på Selje prestegard. Fotograf Storegjerde har stått med ryggen mot Seljesanden på vegen ned til Nabben, som går ned mot høgre. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.5379 Kommune: Selje
Distrikt: Selje
Motiv: Prestegard, Reg: JNO Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.01.2009 Jostein Nordvik Prestegarden i Selje.