Bildetekst:
På Nystøylhornet.

Desse var med:
Danel Nupen, Mathias Krogen, Peder Halle, Kristine Halle, Amanda Storegjerde og Karl Nupen.

Peder Halle har i 1990 notert namna på sin eigen bildekopi.
(Informantar: Per Kristian Halle/Peder Halle)

ID: SASf-001.5283 Kommune: Sande
Distrikt: Hakallestranda
Stad: Nystøylhornet
Motiv: Landskap, fjell, fjord Tidsrom: 1905 - 1958

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.02.2012 Per Kristian Halle I 1990 noterte Peder Halle på sin kopi: "På Nystøylhornet, Danel Nupen, M(athias) Krogen, Peder Halle, Kristine (Halle), Amanda Storegjerde, Karl Nupen"