Bildetekst:

Dette er Fiskå g.nr.11.bnr.87 Fredtun. Det er nabohuset til min barndomsheim (Eide-huset i gamle sentrum). Olai Kragseth var fyrste eigar, han vart gift med Berte Tørlen, og dei fekk 8 born. Alfred, eine sonen tok over huset, han vart gift med Marie f. Hauge/Knotten (Sande). Dei fekk 3 born Oddvar, Bjørg og Jorunn. Idag (2015 JNo) er det Johny og Grete Kobbevik som er eigarar.

Berte vart enke berre 40 år gammel og då var minstemann Oddmund 2 år. Ho måtte då på bygda for å tene til livets opphold for ein stor barneflokk. Det vart fortalt at ho måtte låse ungane inne på eit soverom, så dei ikkje fann på noke gale medan ho var vekk. Nøda var stor i dei dager for mange.
(Informant: Inger Anne Eide Bjørneseth).

Tillegsinfo frå Anni Brandal Rusten:
Siste barnet Olga, var ikkje fødd då faren omkom, skiltet på veggen seier sikkert noko om skyssbåt eller liknande (Skydsskifte står det på skiltet. JNo), og Olai skyssa, sigla folk over fjorden eller dit dei skulle.
Sjå s. 280 - 281 i "Sæterboka" Bind 1, der alle dei 9 borna i familien er oppførde, med Olivia f. 1896 som den eldste, og Olga, f. 1914 som den yngste. Minstebarnet på bildet er truleg Richard, som var fødd i desember 1909.

Informant: Kåre Myklebust).

ID: SASf-001.5271 Kommune: Vanylven
Distrikt: Fiskå
Stad: Fredtun
Motiv: Gruppe, familie Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
13.05.2015 Kåre Myklebust Etter publisering på Facebookgruppa "Gamle bilder frå Vanylven" kom denne kommentaren frå Inger Anne Eide Bjørneseth: Dette er Fiskå g.nr.11.bnr.87 Fredtun. Det er nabohuset til min barndomsheim (Eide huset i gamle sentrum) Olai Kragseth var fyrste eigar, han vart gift med Berte Tørlen, og dei fekk 8 born. Alfred, eine sonen tok over huset, han vart gift med Marie f.Hauge/Knotten (Sande) Dei fekk 3 born Oddvar,Bjørg og Jorunn. Idag er det Johnny og Grete Kobbevik som er eigara.