Bildetekst:
Familiane Grønnevik og Voldsund i Grønnevika ved Larsnes.

ID: SASf-001.4855 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Grønnevika
Motiv: Familie Årstal: ukjent