Personer:
(1) Else Karin Sundgot
(2) Ingeborg Sundgot
(3) Wenke Sundgot
(4) Randi Sundgot
(5) Hilma Ulstein Sundgot
(6) Hilde Kirsti Sundgot
(7) Hans Markus Sundgot
(8) Knut "Leg" Sundgot
(9) Wilhelmine Svendsen Sundgot
(10) Terje Sundgot Hansen
(11) Petra Svendsen Olsen
(12) Kåre Sundgot
(13) Tjodunn Sundgot
(14) Wilhelmine Sundgot
(15) Sverre Sundgot
(16) Rolf Sundgot
(17) Severine Sundgot Hansen
(18) Karl Sundgot
(19) Solveig Sundgot
(20) Emilie Rensvik Sundgot
(21) Serine Ringstad Sundgot
(22) Magnus Sundgot
(23) Knut Sundgot
(24) Olaug Håkonsholm Sundgot
(25) Sven Sundgot
(26) Karen Sundgot Hansen
(27) Ingrid Ramsvik Sundgot
(27) Ole Sundgot
Bildetekst:
Gullbryllupet til Wilhelmine og Knut Sundgot vart feira i heimen deira i Ulsteinvik den 25. september 1948. Dei som er på bilde er (navnekart er laga): 1. Else Karin Sundgot, dotter til Sven og Olaug. 2. Ingeborg Sundgot, dotter til Rolf og Serine. 3. Wenke Sundgot. dotter til Sven og Olaug. 4. Randi Sundgot, dotter til Rolf og Serine. 5. Hilma Sundgot, født Ulstein. Gift med Karl. 6. Ho held Hilde Kirsti på fanget som er dotra deira. 7. Hans Markus Sundgot, son til Sven og Olaug. 8. Knut Sundgot, (kalla Leg) 9. Wilhelmine Sundgot, født Svendsen. 10. Terje Sundgot Hansen, son til Karen Sundgot Hansen. 11. Petra Olsen, født Svendsen frå Volda. Systra til Wilhelmine. 12. Kåre Sundgot, son til Sverre og Emilie. 13. Tjodunn Sundgot, dotter til Hilma og Karl. 14. Wilhelmine Sundgot, dotter til Knut og Wilhelmine. 15. Sverre Sundgot, son til Knut og Wilhelmine, gift med Emilie. 16. Rolf Sundgot, son til Knut og Wilhelmine, gift med Serine. 17. Severine Sundgot Hansen, dotter til Knut og Wilhelmine. 18. Karl Sundgot. son til Knut og Wilhelmine, gift med Hilma. 19. Solveig Sundgot, dotter til Sverre og Emilie. 20. Emilie Sundgot, født Rensvik, gift med Sverre. 21. Serine Sundgot, født Ringstad. gift med Rolf. 22. Magnus Sundgot, son til Knut og Wilhelmine, gift med Ingrid. 23. Knut Sundgot, son til Rolf og Serine. 24. Olaug Sundgot, født Håkonsholm, gift med Sven. 25. Sven Sundgot, son til Knut og Wilhelmine, gift med Olaug, 26. Karen Sundgot Hansen, dotter til Knut og Wilhelmine. 27. Ole Sundgot, son til Knut og Wilhelmine. 28. Ingrid Sundgot, født Ramsvik, gift med Magnus. (Informant: Ingeborg Hofseth.)

ID: SASf-001.4761 Kommune: Ulstein
Motiv: Gullbryllaup, gruppeU28, familie, Årstal: 1948

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
03.04.2010 Ingeborg Hofseth Bildet er frå Wilhelmine og Knut Sundgot sitt gullbrynllup. Framme sit frå v. Else Karin,dtr. til Svenn, Ingeborg,dtr. til Rolf, Wenche, dtr. til Svenn og Randi, dtr. til Rolf. Hilma(gift m/ Karl) m/Hilde Kirsti på fanget, Knut m/Hans Markus (son til Svenn) på fanget, Wilhelmine, Terje, (son til Kari) og systra til Wilhelmine. Neste rekke: Kåre (son til Sverre), Mimmi m/Tjodunn (dtr. til Karl) på arma, Sverre, Rolf, Severine, Karl, Solveig(dtr. til Sverre), Emilie (gift m/Sverre), Serine(gift m/Rolf) og Magnus. Bakerste rekke: Knut(son til Rolf), Olaug,(gift m/Svenn), Svenn, Kari, Ole og Ingrid(gift m/Magnus).