Bildetekst:
Husa til Knut Storegjerde. Stovehuset vart reve kring 1960.

ID: SASf-001.0482 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Tun, bygningar, snø, vinter, Årstal: ukjent