Bildetekst:
Arthur og sigrid Storegjerde Knotten.

ID: SASf-001.4684 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Nupen
Motiv: Portrett2, ektepar, Årstal: ukjent