Personer:
(1) Frå venstre: Ragnar Severinson Våge
(2) Severin Olafson Våge
(3) Oluffa Eiriksdotter Nygard Våge
(4) Eirik Nygard
Bildetekst:
Olaf og Oluffa Våge med sonen Severin og sonesonen Ragnar. Ragnar er fødd i 1923 så bildet kan vere frå 1926.
Mannen til høgre med hatt er far til Oluffa, Eirik Nygard. Der er m.a ord fire generasjonar. (Informant Oddvin Rusten).

ID: SASf-001.0425 Kommune: Sande
Distrikt: Sandsøya
Stad: Sandre Nordre
Motiv: Familie, gruppeU4, Årstal: 1926

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
26.11.2018 Oddvin Rusten Mannen til høgre med hatt er far til Oluffa, Eirik Nygard. Der er m.a ord fire generasjonar.