Bildetekst:

Trur dette biletet er teke på Arset i Åram-sogna. Meiner i kjenne att lærar Mons Arset og kona Karen f. Sundnes, tilliks med dottera deira, Aslaug, gift Vik.

Mons Arset er einaste 'hane i korga', medan dottera Aslaug står til høgre for han (sett frå fotografen). Deretter kjem det ei ukjend kvinne, før kona Karen (utan hatt).

(Informant Harald Brandal)

ID: SASf-001.4132 Kommune: Vanylven
Distrikt: Åram
Stad: Arset
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.05.2015 Harald Brandal Trur dette biletet er teke på Arset i Åram-sogna. Meiner i kjenne att lærar Mons Arset og kona Karen f. Sundnes, tilliks med dottera deira, Aslaug gift Vik. Mons Arset er einaste 'hane i korga', medan dottera Aslaug står til høgre for han (sett frå fotografen). Deretter kjem det ei ukjend kvinne, før kona Karen (utan hatt).