Personer:
(1) Karl Johannes Arntzen
(2) ? Kjørstad
Bildetekst:
Bestefar Kjørstad frå Trondheim, bestefar til Karl. Kubbestolen høyrde til sakførar Ørbeck på Larsnes. Han arbeidde på den i åtte år. Bilde truleg frå garden. Kubbestolen blei i skifte overteken av sonen i huset, Knut Ørbeck. (Informant: Kåre Gjerde.)

ID: SASf-001.0412 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Tinghaug
Motiv: Portrett2, barn, mann, kubbestol, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.09.2005 Kåre Gjerde Kubbestolen ble i skifte overtatt av sønnen i huset, Knut Ørbeck.
25.09.2005 Ragnar H. Albertsen Gutten på bildet er Karl Johan Arntzen, sønn av lege på Larsnes rundt 1920. Bildet er tatt ved inngangspartiet på legekontoret , Tinghaug, på Larsnes, der sjukeheimen nå ligger. (Info på møte 25.9.2005.)