Bildetekst:
Jordbruksskulen på Eidså. Biletet er ein variant av motivet på SASf-001.3173, som har litt meir opplysningar. (Informant: Syvde sogelag).

Frå bildekartong: Jordbruksskule-kull, Eidså. Første rad til venstre: Erling Bakke, Eidså f. 1913, Marie Bentsen, Syvde f. 1905, Berta Vik, Syvde f. 1908, Borgfrid Vik, Eidså f. 1921, Olga Buvik, Eidså f. 1912. Andre rad frå venstre nr. 4. lærar Lars Føleide, nr. 6 lærar K. J. Nygård, nr. 8 styrar Peter Vik. Tredje rad nr. 1 Alf Nedreberg.

ID: SASf-001.3521 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså
Motiv: Skuleklasse, gruppe, jordbruksskule, Reg: JNO Årstal: 1924