Bildetekst:
Utsikt frå Holsekerdalen mot Sauneset og Osneset i Ulstein kommune rundt 1950.

(Informant: Svein Lidvar Brandal)

ID: SASf-001.3947 Kommune: Ulstein
Distrikt: Ulsteinvik
Stad: Holsekerdalen
Motiv: Landskap Årstal: Om lag 1950

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
10.09.2015 Svein Lidvar Brandal Sauneset og Osneset i Ulsteinkommune rundt 1950..