Bildetekst:
Leikong på Gurskøya.

Noen sentrale opplysninger om Leikongbygda. Sjøhuset midt på bildet til venstre er det Olga Sande, skips- ekspeditør, lagra mel, sukker og andre forsendelser som kom til båtekspedisjonen for Leikong og bygdene rundt. Før krigen og til endel etter krigen gjekk stimbåtene Grei, Fjørtoft, Rauma, alle tilhørende MRF, som var fylket sitt ruteselskap, og la til ved denne kaia. Frå Leikong gjekk dei til Volda. Straks etter krigen gjekk m/b Svein i rutefart på Leikong/Ørsta,, og ca 4-5 år etter gjekk ein større rutebåt m/b Saudehorn i samme ruta. Huset midt på bildet med stort tre foran var Handelslaget, og det store huset rett hitafor kirka er nok telefon og telegrafstasjonen som formidla samtaler for store områder, og der sat mange telefondamer. Der bildet er tatt ifra er fra lensmannsgarden, der lensmannen for Herøy og Sande stasjonerte, og han hadde egen lensmannsbåt som låg nedfor på sjøen, og frakta lensmannen rundt på øyane i begge kommunene. Løa i høgre bildekant bortenfor kirka tilhørte nok Peder Voldnes, som var bror til Gerhard Voldnes, og var med å starte Voldnes Sildeoljefabrikk i Fosnavåg. På hitsida av kaihuset ble det bygd fergeleie tidlig i 1950 åra, og då gjekk det daglige ferger til Volda. Informant Arild Stokseth.

ID: SASf-001.3822 Kommune: Herøy
Distrikt: Leikong
Motiv: Landskap Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
09.06.2021 Arild Norvald Stokseth Noen sentrale opplysninger om Leikongbygda. Sjøhuset midt på bildet til venstre er det Olga Sande,skips- ekspeditør, lagra mel, sukker og andre forsendelser som kom til båtekspedisjonen for Leikong og bygdene rundt. før krigen og til endel etter krigen gjekk stimbåtene Grei,Fjørtoft, Rauma, alle tilhørende MRF, som var fylket sitt ruteselskap, og la til ved denne kaia. Frå Leikong gjekk dei til Volda.Straks etter krigen gjekk m/b Svein i rutefart på Leikong/ Ørsta,, og ca 4-5 år etter gjekk ein større rutebåt m/b Saudehorn i samme ruta.Huset midt på bildet med stort tre foran var Handelslaget, og det store huset rett hitafor kirka er nok telefon og telegrafstasjonen som formidla samtaler for store områder, og der sat mange telefondamer.Der bildet er tatt ifra er fra lensmannsgarden, der lensmannen for Herøy og Sande stasjonerte, og han hadde egen lennsmannsbåt som låg nedfor på sjøen, og frakta lensmannen rundt på øyane i begge kommunene. Løa i høgre bildekant bortenfor kirka tilhørte nok Peder Voldnes, som var bror til Gerhard Voldnes, og var med å starte Voldnes Sildeoljefabrikk i Fosnavåg.På hitsida av kaihuset ble det bygd fergeleie tidlig i 1950 åra, og då gjekk det daglige ferger til Volda.
03.10.2016 Roger Haugen Leikong på Gurskøya