Bildetekst:
Mannen i kista kan vere Ola Storegjerde som døydde 5.3.1909. Den gamle dama ved kista er då truleg enkja, Karen Nilsdotter Hagen. Mannen med hatt er Peter Gulikson Flatøy (Ola sin fosterson) og ved sidan av han står kona Marie Klausdotter Skoge. Kvinna ståande ved sidan av kan vere mor til Peter, Ingeborg Karine Myklebust. (Informant Liv Margit Ertesvåg).

ID: SASf-001.3797 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Gravferd, Årstal: 1909