Bildetekst:
Sædalsstemna vart haldne på setervollen eller "jordene" som det også vert sagt. På bildet ser vi frå stemnestaden og austover mot Raudsandvatnet og Sædalsskaret. Sædalsstemna vart haldne sommarstid visstnok til fram på 1930-talet. I dag er desse sydvende setervollane tett tilvaksne med mannshøge einebuskar som viser at det her er gammal feit kulturjord (Informant: Aslak Storegjerde).

ID: SASf-001.3780 Kommune: Sande
Distrikt: Gjerdsvika
Stad: Sædalen
Motiv: Landskap, fjellvatn Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
23.03.2015 Aslak Storegjerde Sædalsstemna vart haldne på setervollen eller "jordene" som det også vert sagt. På bildet ser vi frå stemnestaden og austover mot Raudsandvatnet og Sædalsskaret. Sædalsstemna vart haldne sommarstid visstnok til fram på 1930-talet. I dag er desse sydvende setervollane tett tilvaksne med mannshøge einebuskar som viser at det her er gammal feit kulturjord.