Personer:
(1) Frå venstre: Andreas Kornelius Oksavik?
(2) Serine Oksavik?
(3) Borgny Amalie Rønnestad (g. Halvor Iversen)
Bildetekst:

Kommentarar frå Alf-Kåre Rønnestad etter publisering på Facebook:

Dette er på Rønnestad, nærare bestemt der Norunn og John har vakse opp.

Kommentar frå Randi Molvik:
John Rønnestad er noverande eigar.

Personane på bildet er truleg Andreas Kornelius og kona Serine saman med ei ukjend kvinne. Dei kom frå Oksavika.

20151104 - Melding frå Liv Margit Ertesvåg:
Kvinna til høgre er Borgny Amalie Rønnestad f. 1891, dottera til Serine og Andreas Rønnestad. Ho vart gift med Halvor Iversen, reiste til Amerika 1915, busett Washington.

Under bnr. 2 RØNNESTAD i Sandesoga II, s. 664 står det: " Andreas og Anne Serine reiste 1924 til døtrene sine i Amerika." ( Kristine, ei av dei 4 døtrene til Andreas frå hans fyrste ekteskap med Berte Martinusdotter Nupen, hadde reist over i 1908).ID: SASf-001.3751 Kommune: Vanylven
Distrikt: Hakallestranda
Stad: Rønnestad
Motiv: Familie, gardstun Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
04.11.2015 Liv Margit Ertesvåg Kvinna til høgre er Borgny Amalie Rønnestad f. 1891, dottera til Serine og Andreas Rønnestad. Ho vart gift med Halvor Iversen, reiste til Amerika 1915, busett Washington. Under bnr. 2 RØNNESTAD i Sandesoga II, s. 664 står det: " Andreas og Anne Serine reiste 1924 til døtrene sine i Amerika." ( Kristine, ei av dei 4 døtrene til Andreas frå hans fyrste ekteskap med Berte Martinusdotter Nupen, hadde reist over i 1908).
10.05.2015 Kåre Myklebust Kommentarer etter publisering på Facebook: Alf-Kåre Rønnestad: "Dette er på Rønnestad, nærare bestemt der Norunn og John har vakse opp" Randi Molvik: " John Rønnestad er noverande eigar" Else Marie Rekdal: " Dette er gamlestova i Oksavika" Personane på bildet er truleg Andreas Kornelius og kona Serine saman med ei ukjend kvinne. Dei kom frå Oksavika og flytta gamlestova der til Rønnestad.