Personer:
(1) Sitjande framme: Kaspar Hilmar Halle
(2) Bak t.v: Daniel Jakobsson Halle
(3) Rikard Karsten Halle
Bildetekst:
Ståande bak til venstre: Daniel Jakobson Halle f. 1898. Sitjande: Kaspar Hilmar Halle 1901 - 1920 og ståande til høgre: Rikard Karsten Halle 1898 - 1942, dei to var brødre. Ein finn dei igjen på familiebilda som har nr. 830, 2033 og 3156.

(Informant Liv Margit Ertesvåg)

ID: SASf-001.3713 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Halle
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
14.05.2015 Liv Margit Ertesvåg Sitande: Kaspar Hilmar Halle 1901 - 1920 og ståande til høgre: Rikard Karsten Halle 1898 - 1942, dei to var brødre. Ein finn dei igjen på familiebilda som har nr. 830, 2033 og 3156.
11.05.2015 Liv Margit Ertesvåg Ståande bak til venstre: Daniel Jakobson Halle f. 1898