ID: SASf-001.3592 Motiv: Portrett2, kvinner, søstre, Tidsrom: 1904 - 1955