Bildetekst:
Konfirmantar Hareid 1917

(Informant Svein Lidvar Brandal)

Den dagen det var spurnadssøndag for desse konfirmantane, starta sokneprest Hoem preika si om lag slik: "I dag når jeg var på vei til Hareide kirke, var der nogle ungdomme som var i arbeide med at opparbeide en danseplass i Holsekre. Jeg formanede dem mot at arbeide på hviledagen, men de arbeidede lige fullt."
(Informant Johs Klungsøyr)

Rolf Klungsøyr, nr. 2 frå venstre.
(Informant: Johs Klungsøyr)

ID: SASf-001.3519 Kommune: Hareid
Distrikt: Hareid
Stad: Hareid, Hareid Bedehus
Motiv: Konfirmantar Hareid 1917 Årstal: 1917

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.11.2015 Johs Klungsøyr Kilde: Rolf Klungsøyr, nr. 2 frå venstre.
21.11.2015 Den dagen det var spurnadssøndag for desse konfirmantane, starta Sokneprest Hoem preika si om lag slik: "I dag når jeg var på vei til Hareide kirke, var der nogle ungdomme som var i arbeide med at opparbeide en danseplass i Holsekre. Jeg formanede dem mot at arbeide på hviledagen, men de arbeidede lige fullt."
23.05.2015 Svein Lidvar Brandal Hareidkonfirmantar 1917..