ID: SASf-001.0357 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent