Personer:
(?) Ingrid K. Vik
Bildetekst:
Ingrid Alfhild Vik var eldste barnet til skipper Knut Andreasson Vik og Petra Larsd. Myklebust. Ingrid var fødd i Ålesund i 1912, men familien flytte seinare til Syvde og busette seg i Ulasgarden (88.09). Ingrid vart konfirmert 9. oktober 1927. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.3486 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Vik, Ulas-garden
Motiv: Portrett, konfirmant, Reg: JNO Årstal: 1927