Bildetekst:
Draugen ved Larsnesbuda.

Det korrekte namnet er "Draug" - norskbygd jagar i teneste 1908-1944, frå mai 1940 i England.. Kjelde: Wikipedia - norsk bokmål. Informant Per Kristian Halle.

ID: SASf-001.0350 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes
Motiv: Båt Tidsrom: 1917 - 1918

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.05.2020 PER KRISTIAN HALLE Det korrekte namnet er "Draug" - norskbygd jagar i teneste 1908-1944, frå mai 1940 i England.. Kjelde: Wikipedia - norsk bokmål.