Personer:
(1) Framme til venstre: Severin Halle
(2) Lovise Halle
(3) Petter Andreasson Halle
(4) Peter Berntson Halle
(5) ukjent
(6) Jakob Halle
(7) ukjent
(8) Margit Elisa Halle
(9) Andrea Halle
(10) Alma Halle
(11) Karen Stokset g. Storegjerde
(12) Kamilla Halle g. Seland
(13) ukjent
(14) Andreas Storegjerde
(15) ukjent
(16) ukjent
(17) Sara Halle Hatlebrekke
(19) ukjent
(20) ukjent
(21) ukjent
(22) ukjent
(23) Daniel Halle
(24) Sigurd Nupen
(25) ukjent
(26) ukjent
(27) Dankert Nupen
(28) ukjent
(29) ukjent
(30) Ingrid Nupen?
(31) ukjent
(32) Anna Storegjerde
(33) Gina Halle
(34) Peder Halle?
(35) ukjent
(36) ukjent
(37) Einar Hatlebrekke
(38) Petra Sandvik Halle
(39) ukjent
(40) ukjent
(41) ukjent
(42) ukjent
(43) ukjent
(180) Ottar Hatlebrekke?
Bildetekst:
Gravferd på Indre Halle, bnr. 2, i Hallebygda, frå tidleg i 1920-åra. Då døde 3 ungdomar i familien av tuberkulose med korte mellomrom: Kaspar Hilmar i 1920, 19 år, Margit Elisa i 1922, 19 år og Alma Petra i 1923, 27 år. Alma var den første sjukesøstra i Sande. Foreldra, Severin Halle og kona Lovise sit nærmast kista til venstre (Informant: Aslak Storegjerde).
Sjå bilde nummer 6896.

ID: SASf-001.3401 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Indre Halle
Motiv: Gravferd, Tidsrom: 1920 - 1925

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
26.03.2015 Storegjerdesamlinga - Arthur Vestnes ***Innlegging e-post, datert 25.03.2015, frå Aslak Storegjerde. Ein får kome tilbake til dette bildet når nummeretikettar har kome på plass. (Arthur Vestnes)***** Eg trur sanneleg at Liv Margit kan ha rett. Då er dei 3 systrene i rekkefølgje frå venstre: Alma Petra, Margit Elisa og Camilla Ågot. Den neste på same rekkja er bestefar min, Andreas Storegjerde.
25.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Kan dette kanskje vere gravferda til Kaspar i 1920? Det ser ut til at dei tre unge damene/jentene bak kista kan vere systrene (jamfør familiebilda nr. 830, 2033 og 3156)
23.03.2015 Aslak Storegjerde Gravferd på Indre Halle, bnr. 2, i Hallebygda, frå tidleg i 1920-åra. Då døde 3 ungdomar i familien av tuberkulose med korte mellomrom: Kaspar Hilmar i 1920, 19 år, Margit Elisa i 1922, 19 år og Alma Petra i 1923, 27 år. Alma var den første sjukesøstra i Sande. Foreldra, Severin Halle og kona Lovise sit nærmast kista til venstre.