Personer:
(1) Frå venstre: Olav Våge
(2) Inge Våge (på far sitt fang)
(3) Hans Våge
(4) Frida Våge
(5) Olaug Våge (på mor sitt fang)
(6) Ragnhild Våge
Bildetekst:
Frida og Hans Våge med borna Olav, Inge, Olaug og Ragnhild.

(Informant: Kristoffer Vestnes.)

ID: SASf-001.3400 Kommune: Sande
Distrikt: Sandsøya
Stad: Sandsøya, Våge
Motiv: Familie, gruppe6, Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
19.11.2005 Kristoffer Vestnes Biletet viser mine oldeforeldre Frida og Hans Våge med borna Olav (min bestefar), Inge, Olaug og Ragnhild.