Personer:
(1) Anna Kjøllesdal Breiteig
(2) Martin Breiteig
(3) Edvard Breiteig Skår
(4) Åsta B. Skår
(5) Bernt Breiteig
(6) Anders Breiteig Skår
Bildetekst:
Edvard B. Breiteig Skår med huslyd på Ytre Skår (76.02). (Informant: Syvde sogelag).

Frå bildekartong: Huslyden Edvard B. Breiteig, Skår i Syvde, f. 1876 gift med Anna f. Kjøllesdal (1875-1938). Born: Åsta f. 1902, Bernt f. 1905, Anders f. 1908, Martin f. 1913.

ID: SASf-001.3337 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Ytre Skår
Motiv: Familie, Reg: JNO Årstal: ukjent