Bildetekst:
Gravferd på Holtane i Gursken. Folk frå Brekkane og Holtane. Knut Severinsson Seljeset si gravferd 1910?, han blei berre 2 år. (Informant Olav Myklebust).

F.v. 3.rekke: 1. Ingeborg Anna (Kleppe) Seljeset, 2. Oluffa (Storøy) Seljeset (m/sonen Peter Artur Rolf på arma -ikkje synleg), 4. Ivar Johan Knutson Seljeset.
På trappa: 2. Ingeborg Ivarsdtr. Seljeset, 3. Anna Therese Ivarsdtr. Seljeset, 4. Knut Sigvald Ivarson Seljeset.
I dei 2 fremste rekkjer med Severin Olai Seljeset og kona Ingeborg Paulsdtr. (Nygård), må sannsynlegvis vere borna deira: F.v. Ivar, Oline, Paula Randine (bak), Anna Helene, Alvhild (mellom foreldra), Paul (bak), Gina (på fanget til mora) og Ludvig. Kan dei to heilt til høgre vere nokon av dei to eldste døtrene, Ingeborg Oline og/eller Synnøve Pauline Karoline?
Informant Stig Seljeseth.

ID: SASf-001.3335 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Holte
Motiv: Gravferd, Årstal: 1910?

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
13.03.2018 Stig Seljeseth F.v. 3.rekke: 1. Ingeborg Anna (Kleppe) Seljeset, 2. Oluffa (Storøy) Seljeset (m/sonen Peter Artur Rolf på arma -ikkje synleg), 4. Ivar Johan Knutson Seljeset. På trappa: 2. Ingeborg Ivarsdtr. Seljeset, 3. Anna Therese Ivarsdtr. Seljeset, 4. Knut Sigvald Ivarson Seljeset. I dei 2 fremste rekkjer med Severin Olai Seljeset og kona Ingeborg Paulsdtr. (Nygård), må sannsynlegvis vere borna deira: F.v. Ivar, Oline, Paula Randine (bak), Anna Helene, Alvhild (mellom foreldra), Paul (bak), Gina (på fanget til mora) og Ludvig. Kan dei to heilt til høgre vere nokon av dei to eldste døtrene, Ingeborg Oline og/eller Synnøve Pauline Karoline?
09.08.2007 Olav Myklebust Gravferd på Holtane i Gursken. Folk frå Brekkane og Holtane.
09.08.2007 Olav Myklebust Knut Severinsson Seljeset si gravferd 1910?, han blei berre 2 år.