Personer:
(1) Ole K. Øverberg
(2) Synnøve Ellingsd. Landsverk Øverberg
(3) Knut Øverberg
(4) Oline Øverberg Løset
(5) Johan Øverberg
(6) Elling Øverberg
(7) Anne Øverberg Bentsen
Bildetekst:
Ole Knutsson Øverberg (f. 1869) på gbnr. 93.02, gift 1894 med Synneve Ellingsd. Landsverk (84.05). Yngste dottera sit på faren sitt fang, og borna er elles registrerte etter alder. (Informant: Syvde sogelag).

Frå bildekartong: Huslyden Ola Øverberg, Syvde, f. 1869, g. 1894 med Synneve f. Landsverk, f. 1869. Teke 1910. Første rad til venstre: Ola med Anne f. 1907 på fanget, Synneve, Elling f. 1904. Andre rad frå venstre: Knut f. 1896, Oline f. 1897, Johan f. 1901.

ID: SASf-001.3281 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Øverberg
Motiv: Familie, Reg: JNO Årstal: 1910