ID: SASf-001.3238 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Gravferd, Årstal: ukjent