Bildetekst:
Rønneberg-eigedomen på Larsnes.

ID: SASf-001.3209 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes
Motiv: Landskap Årstal: ukjent