Bildetekst:
Frå Rundebranden.

ID: SASf-001.0326 Kommune: Herøy
Distrikt: Runde
Stad: Rundebranden
Motiv: Grotte, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
03.02.2006 Per Kristian Halle Rundebranden.
03.02.2006 Per Kristian Halle Rundebranden.
11.04.2007 Oddbjørg Remøy Frå Rundebranden
12.04.2007 Harald Jarl Runde Branden / Fuglefjellet på Runde. Truleg er alle bileta frå Kvalneset (Runde fyr), Goksøyra og Fuglefjellet teke ved same høvet. Sandssokningar på tur?