Bildetekst:
Dette bildet er frå Saure i Haugsbygda.
Vi ser bustadhuset til Isak Waage og nokre av familien.

(Informant: Bodil Julie Søvre)

ID: SASf-001.3198 Kommune: Sande
Distrikt: Haugsbygda
Stad: Saure
Motiv: Familie Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
18.11.2015 Kåre Myklebust Etter "kamp" mellom Haugsbygda og Syvdsneset om dette bildet er det no konstatert at det er frå Haugsbygda. Bodil la inn på Facebook eit nytt bilde teke frå same staden. Fjella er heilt identiske og dei har ikkje forandra seg. Så bed om at Bodil Iren Søvre sine opplysningar om bildet vert gjeldande. Opplysningane om Syvdsnes-alternativet kan slettast hvis det er mogleg.
22.09.2015 Kåre Myklebust Viser til mail der det er usemje om stad. Som det går fram av tidl.kommentarer har 4 personer plassert det på Søvdsnes.m.a. Olav Søvdsnes som er fødd og oppvaksen ovanfor vegen. Så dette blir påstand mot påstand. Du får ha med begge "løysingane" ved bildet og sjå om det dukkar opp nye opplysningar.
13.08.2015 Bodil Julie Søvre Dette bildet er frå Saure i Haugsbygda og vi ser bustadhuset til Isak Waage og nokre av familien.
09.05.2015 Kåre Myklebust Dette er frå Syvdsnes/ Rovde, gnr 121, bnr 4. Identifisert av Stig Stanghelle og Jostein Hånes etter publisering på Facebook. Meir informasjon i kommentar frå Eldar Almås og Olav Søvdsnes: Eldar Almås: " Bruk nr 4, vart delt ifrå bruk nr1 i 1911. Dette var siste delinga på Søvdsnes. Andreas, bror til Anders fikk bruk nr 4. Og bestefar til alle dissa Søvdsneskarane kom til Søvdsnes å kjøpte bruk nr 1 i 1854. Han heitte Slagnes, og kom derifrå, men tok Søvdsnesnavnet. Han heitte Anders, og bruk nr1 går under navnet Andersgarden den dag i dag" Olav Sövdsnes: "Ja, dette er på heimebane. Steingarden er borte idag. Huset er der Petra og Andreas bodde i. Så blei der bygd på et vindfang og dermed den nye inngangen inn til vegen med mur inntil Vegen. Huset ble vel bygd i 1904". .
08.05.2015 Kåre Myklebust Dette er gnr 121, bnr 4 på Syvdsnes i Vanylven. Opplysningar frå Stig Stanghelle og Jostein Hånes etter publisering på Facebook. Dagens eigar er Hildegunn Knardal.