ID: SASf-001.3189 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Militære, gruppeU9, soldatar, Årstal: ukjent