ID: SASf-001.3188 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Militære, gruppeU21, soldatar, kvinner, Årstal: ukjent