Bildetekst:
Rasmus Seljeseth dreiv handel her frå 1903.
Frå venstre: Lina, Nyfrid, Magnhild og Rasmus på steinmuren.

ID: SASf-001.3187 Kommune: SAnde
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude ytre, Seljeseth-eigedomen
Motiv: Familie Årstal: ukjent