Personer:
(1) Sitjande frå venstre: Jakob Bjørlykke
(2) Pastor Rønning
(3) Fru Rønning
(4) Prost Hoem
(5) Biskop Hognestad
(6) Inga Rønneberg
(7) Christoffer Rønneberg
(8) Johannes Ristesund (sokneprest Herøy, vikar i Sande)
(9) Daniel Liseth
(10) Ole S. Dyrkoren
(11) Bak til v.: Barn av pastor av Rønning
(12) Barn av pastor av Rønning
(13) Barn av pastor Rønning
(14) Dyrlege Skouenborg
(15) Erna Rise
(16) Adolf Thorseth
(17) August A. Kragset
(18) Emil Indresøvde
Bildetekst:
Bispevisitas i Sande 1923. Dette bildet er frå ei av samlingane i høve bispevisitasen. Det er teke i tunet hos Rønneberg. Bildet er innteke i Soga om Sande og Rovde, Bjarne Rabben, band 3, side 187 og derifrå er fylgjande namnesetting gjort:

Sitjande framme frå venstre:
1. Jakob Bjørlykke, 2. Pastor Rønning og 3. Fru Rønning, 4. Prost Hoem, 5. Biskop Hognestad, 6. fru Rønneberg, 7. Chr. Rønneberg, 8. Sokneprest (i Herøy) Johannes Ristesund, 9. Daniel Liset, 10. S. Dyrkorn.

Ståande bak, frå venstre: 1-3 er borna til pastor Rønning, 4 og 5 er ukjende, 6. Adolf Thorseth, 7. Ukjend og 8. Emil Indresøvde.

Tillegg: Frå bildekartong: Nr 14 er dyrlege Skouenborg.

ID: SASf-001.3181 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes, Rønneberghuset
Motiv: Gruppe Årstal: 1923