Personer:
(3) Marie Bentsen Rønnestad
(4) Aasta V. Vik Torvanger
(5) Borgfrid P. Vik Kjørstad
(6) Olga Buvik Sandnes
(14) Lars Føleide
(16) Karl Johan Nygård
(18) Peter A. Vik
Bildetekst:
Jordbruksskulen på Eidså, elevar og personale. På benken sit damene Marie Bentsen, Aasta Vik og Olga Buvik med småjenta Borgfrid, som var dottera til styrar Peter Vik (heilt til høgre med hatt). I same rada er truleg nr. 3 frå høgre læraren Karl Johan Nygård, og nr. 5 frå høgre lærar Lars Føleide. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.3173 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså
Motiv: Skuleklasse, gruppe22, jordbruksskule, Reg: JNO Årstal: ukjent