Bildetekst:
Andreas A. Dalen, Vasstrand.

ID: SASf-001.3171 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Dalen, Vasstrand
Motiv: Portrett Årstal: ukjent