Bildetekst:
Parti frå Breivikgjerde mot Juvika, Karnelsholmen, Åram og Kvamsøya.

ID: SASf-001.3169 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Indre, Breivikgjerde
Motiv: Landskap Årstal: ukjent