Bildetekst:

Kommentarer etter pubilsering på Facebook - Kirsti Slettevoll:
"Minner om eit bilete eg har sett før. Det var frå Årskog på Rovde. I tilfelle er det Storehornet i bakgrunnen. Birte Årskog,seinare gift Liset, til venstre. Korriger meg viss feil".

Pål Vedeld:
"Frå Årskog på Rovde ( trur eg) det er fjella på andre sida av Rovdefjorden som er i bakgrunnen".

Kirsti Slettevoll:
Trur det er Gnr 115 Bnr 3, same gard som Aarskog hønseri tilhøyrer. Lurer på om guten på biletet kan vere Alf Årskog, far til Jostein.

(Informant Kåre Myklebust)

ID: SASf-001.3168 Kommune: Vanylven
Distrikt: Rovde
Stad: Årskog
Motiv: Familie Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
10.05.2015 Kåre Myklebust Kommentarer etter pubilsering på Facebook: Kirsti Slettevoll: "Minner om eit bilete eg har sett før. Det var frå Årskog på Rovde. I tilfelle er det Storehornet i bakgrunnen. Birte Årskog,seinare gift Liset, til venstre. Korriger meg viss feil". Pål Vedeld: "Frå Årskog på Rovde ( trur eg) det er fjella på andre sida av Rovdefjorden som er i bakgrunnen". Kirsti Slettevoll: Trur det er Gnr 115 Bnr 3, same gard som Aarskog hønseri tilhøyrer. Lurer på om guten på biletet kan vere Alf Årskog, far til Jostein.